Schade en Aansprakelijkheid

De nadruk in dit specialisme ligt op schade en aansprakelijkheid voortvloeiend uit ongeval of geneeskundige behandelingsovereenkomst en op medisch tuchtrecht. Ook schades voor particulieren uit onrechtmatige daad of overeenkomst vallen hieronder:
  • Wanprestatie
  • Onrechtmatige daad
  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Verzekeringsclaims
  • Gezondheidsrecht
  • Bedrijfsongevallen
  • Letselschade
  • Productaansprakelijkheid

De specialist(en) bij Thuis & Partners: