Fiscale advocatuur

Fiscaal recht

Thuis & Partners Advocaten biedt als één van de weinige advocatenkantoren in Nederland en dus in Limburg de specialisatie fiscaal recht (belastingrecht) aan. Dat doen we voor zowel ondernemers als particulieren. Onze fiscaaladvocaat is de advocaat belastingkundige mr. Eugène Rosier. Samen met zijn sectie begeleidt hij u bij (de dreiging) van fiscale en fiscaal gerelateerde geschillen met de Belastingdienst of FIOD/ECD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst). Bij deze belastingrechtkwesties schenkt hij bijzondere aandacht aan de juridische positie van de accountant en/of belastingadviseur. Want ook deze personen kunnen persoonlijk worden getroffen door geschillen die uitmonden in procedures voor de bestuursrechter, strafrechter of civiele rechter.

Maatwerk in belastingrecht

Gerechtelijke procedures zijn helaas niet altijd te vermijden. Toch houdt Thuis & Partners Advocaten bij de behandeling van een zaak open oog voor de mogelijkheid om met behulp van onderling overleg via een schikking het geschil op te lossen. Uw belangen als cliënt staan in dit proces uiteraard voorop. Waar nodig én gewenst, betrekt de fiscaaladvocaat ook de accountant en/of belastingadviseur bij het proces. De begeleiding is gericht op een sterke processtrategie: van begin tot eind zetten wij onze fiscaal rechtelijke kennis in – ook vanuit internationaal perspectief – om tot het voor u meest optimale resultaat te komen.

Fiscaal rechtelijke diensten

1.    Fiscale geschillen met de Belastingdienst oplossen

Wij verlenen bijstand bij een aanslagregeling en (fiscale) controles, waaronder de omvang van de informatieverplichtingen en de (mogelijk) daaruit voortvloeiende informatiebeschikkingen. Daarnaast staan we u bij in de behandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures en inkeerzaken, waaronder WWFT-aspecten. Daarnaast nemen we de verdediging op ons tegen bestuurlijke boetes voor zowel de belastingplichtige en/of inhoudingsplichtige, als de belastingadviseur en/of accountant.

2.    Inzicht in diverse aansprakelijkheden

Onze fiscaal recht advocaat staat u bij wanneer sprake is van aansprakelijkstellingen door de ontvanger van de Belastingdienst, waaronder inleners-, keten- en bestuurdersaansprakelijkheid. Maar ook bij aansprakelijkstellingen – of dreiging hiervan – van bijvoorbeeld een accountant en/of belastingadviseur door (voormalige) cliënten. Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van het handelen of nalaten door beoefenaren van vrije beroepen behoort ook tot onze fiscale specialisatie. Wij kunnen u hierdoor uitgebreid informatie en advies geven over diverse aspecten van fiscaal recht.

3.    Bijstand bij strafrechtelijke / bestuursrechtelijke procedures en vervolging

Thuis & Partners Advocaten kiezen voor een proactieve – uiteraard discrete – benadering en een gedegen voorbereiding op de procesgang. Dit houdt in dat de fiscaaladvocaat een risicoanalyse van de positie van de belastingplichtige en/of inhoudingsplichtige en zijn accountant en/of belastingadviseur opstelt. Hij staat hen bij doorzoekingen, (getuige)verhoren en voorlopige hechtenis bij met raad en daad. Waar nodig stemmen we andere (fiscale) procedures hierop af.Thuis & Partners Advocaten heeft in geval van doorzoekingen van bijvoorbeeld de FIOD-ECD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst) een praktische app ontwikkeld, die u gratis kunt downloaden in de appstore (trefwoord FIOD). Deze app is er voor alle direct en/of indirect betrokkenen – van receptioniste tot kantoorleiding – en geeft enkele praktische en snel raadpleegbare instructies. De informatie uit deze app is ook via onze website te raadplegen: “Thuis & Partners advocaten: onaangekondigd bezoek”

4.    Inhouse counseling en opleiding

Niet elk accountants- of belastingadvieskantoor heeft een afdeling procesvoering of een bureau vaktechniek. En dat terwijl er wel specifiek belastingrechtelijke vraagstukken zijn of bijvoorbeeld procesposities beoordeeld moeten worden. Daarom biedt de sectie fiscale advocatuur van Thuis & Partners organisatie intern bijstand & begeleiding en waar gewenst opleiding aan. Neemt u vooral contact op met de heer mr. Rosier. Hij formuleert vervolgens in samenspraak en naar aanleiding van uw vraagstuk een voorstel.

5.    Interne fraudeonderzoeken

In sommige gevallen heeft een onderneming behoefte aan een intern vertrouwelijk onderzoek. Bijvoorbeeld wanneer men het vermoeden heeft dat werknemers fraude plegen of hebben gepleegd. Aan een dergelijk onderzoek zitten grote risico's voor de onderneming. De resultaten van een dergelijk onderzoek moeten namelijk onder dwang worden overgelegd aan de autoriteiten. Wanneer de advocaat het fraudeonderzoek verricht (eventueel met behulp van forensische accountants) is dat niet het geval. De fiscaaladvocaten van Thuis & Partners Advocaten hebben de nodige ervaring op dit gebied en zijn in staat interne onderzoeken uit te voeren en aan te sturen. 

De specialist(en) bij Thuis & Partners: