Gezondheidsrecht

Sedert 1 januari 2015 heeft Thuis & Partners Advocaten ook een volwaardige sectie gezondheidsrecht. 

Het gezondheidsrecht richt zich op de rechten en plichten van zorginstellingen, zorgverleners en patiënten, op de kwaliteit van de zorg en de organisatie van de zorgverlening.
De sectie gezondheidsrecht houdt zich bezig met de juridische gevolgen van de wet- en regelgeving  op dit terrein voor zorginstellingen, artsen en andere zorgprofessionals en ondernemingen.
Te denken valt aan onderwerpen zoals:

 • de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
 • bijstand bij klacht- en tuchtrecht;
 • het medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht;
 • privacy en uitwisseling van medische gegevens in de zorg;
 • financiering van de zorg;
 • juridische begeleiding bij fysiek en verbaal geweld tegen hulpverleners;
 • advisering inzake wet- en regelgeving professionele bewindvoerders;
 • kwaliteitseisen in de zorg;
 • scheiden wonen en zorg.

De specialist(en) bij Thuis & Partners:

 • Mr. R.W. Janssen (Partner)

  Specialisme(s): Bouwrecht, huurrecht, gezondheidsrecht

  Meer informatie ›
 • Mr. F.H. Kuiper

  Specialisme(s): Personen- en familierecht, gezondheidsrecht

  Meer informatie ›