Onderneming en insolventie

De aandacht van de sectie ondernemingsrecht is gericht op alles wat er in ondernemingen, rechtspersonen of instellingen, en met de participanten daarin plaatsvindt. Hoewel de beoefening van het insolventierecht specifieke deskundigheid vereist, heeft dit zulke nauwe verbindingen met het overige ondernemingsrecht dat dit in dezelfde sectie is ondergebracht. Als deelonderwerpen kunnen worden genoemd:
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en overnames
 • Insolventie
 • Joint ventures en andere samenwerkingsvormen
 • Mededinging
 • Reorganisatie en herstructurering
 • Ondernemingsstructuur
 • Verzekeringsclaims
 • Agentuur-, distributie- en andere overeenkomsten
 • Auteursrecht en merken
 • Intellectueel eigendom

De specialist(en) bij Thuis & Partners:

 • Mr. drs. B.W.G.P. Meijs

  Specialisme(s): Ondernemings- en insolventierecht

  Meer informatie ›
 • Mr. D.E.A.F. Aertssen (Partner)

  Specialisme(s): Ondernemings- en insolventierecht

  Meer informatie ›
 • Mr. drs. R. Lemmens (Partner)

  Specialisme(s): Ondernemings- en insolventierecht

  Meer informatie ›
 • Mr. N.P.F.E. van der Peet (Partner)

  Specialisme(s): Ondernemingsrecht

  Meer informatie ›
 • Mr. P.M. Scholtes

  Specialisme(s): Ondernemings- en insolventierecht

  Meer informatie ›
 • Mr. P.P.A.H. van den Heuvel

  Specialisme(s): Ondernemings- en Insolventierechtrecht

  Meer informatie ›